Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatás

Adatkezelő neve: Kozma-Jung Andrea

Adatkezelő elérhetősége: 1126 Budapest, Márvány utca 28. IV.1

Adatekezlő képviselője: Kozma-Jung Andrea

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@epidermis.hu

  1. ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk arról, hogy ellátása során az alábbi személyes adatait kezeljük Önről:

1. 1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás

Aadatkezelés jogalapja: 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

Érintettek kategóriái: AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK

Kezelt személyes adatok: név, cím, születési adatok, TAJ, ellátással összefüggő adatok

A személyes adatok címzettje: NEAK, EESZT,

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szabályozott időtartamban.

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés, törlést nem kérhet a jogszabályban kötelezően meghatározott tárolási időn belül.

Panaszkezelés: HOVÁ NYÚJTHAT BE PANASZT... (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal, www.naih.hu)

 

  1. ADATBIZTONSÁG : számítógép, jelszóval védett, papíralapú dokumentáció –beteg adatfelvételi lap- zárt szekrényben
  1. ÉRINTETTI JOGOK: Amennyiben az Epidermis Kft. által kezelt eü. adatait, élve a törvény által adott hozzáférési jogával – csak kizárólag a kezelt beteg, vagy ügyvéd által hivatalosan meghatalmazott- úgy azt megteheti, az info@epidermis.hu e-mail címre, írásos kérelmével. A kért dokumentációt 30 napon belül rendelkezésére bocsájtjuk.
  1. PANASZOK KEZELÉSE: Az érintett bármikor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok ellen.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal

www.naih.hu 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C